Nauka

Otwarty umysł

Dlaczego ludzie o otwartym umyśle są inni?

Naukowcy odkryli, że ludzie o otwartym umyśle mają elastyczne poznanie, więc mogą uchwycić więcej informacji niż przeciętna osoba. Są niesamowicie ciekawi i kreatywni. Są zmotywowani do odkrywania świata i angażowania się w możliwości. Dzięki temu mogą z łatwością tworzyć nowe ścieżki myślowe w swojej głowie.

Nowe pomysły pojawiają się szybciej u osób o otwartym umyśle niż u tych, którzy są zamknięci na nowe doświadczenia. Dążenie do – poznania i eksploracji świata oraz chęć powiększania doświadczeń – zwiększa szerokość, głębokość i przenikalność świadomości. To poszerza świat, w którym żyją ludzie o otwartym umyśle.

Otwarty umysł pomaga ci osiągnąć wyższe płaszczyzny myślowe tworząc inną strukturę rzeczywistości. Twój mózg jest w spokojniejszym stanie spoczynku i może zobaczyć większy obraz z nowymi elementami, których normalni ludzie by nie dostrzegli.

Tak więc osoby o otwartym umyśle częściej doświadczają świata inaczej niż przeciętny człowiek. Wyniki te są poparte innym starym badaniem.

Z drugiej strony, osoby o zamkniętym umyśle nie badają alternatywnych rzeczywistości w życiu i pracy. Tak więc, potrzebują więcej czasu, aby wygenerować nowe pomysły i dokonać znaczących ulepszeń w życiu.