Biznes

Opracowanie planu sprzedaży

Kluczowe kroki, które należy podjąć przy opracowywaniu planu sprzedaży

Oto kilka najlepszych praktyk przy tworzeniu planu sprzedaży:

Odnieś się do planu biznesowego. Plan sprzedaży powinien bezpośrednio odnosić się do celów planu biznesowego i sposobu, w jaki te cele mogą zostać osiągnięte.

Wyznaczaj jasne cele. Im jaśniejsze są cele, tym łatwiej będzie je osiągnąć.

Odnieś się do wcześniejszych danych dotyczących sprzedaży. Przeanalizuj sprzedaż w ciągu kilku poprzednich kadencji i zaprogramuj trend na bieżącą kadencję. Nowe firmy mogą tworzyć prognozy sprzedaży w oparciu o oczekiwania.

Nakreśl strukturę prowizji. Pomoże to zmotywować Twój zespół i pomoże Ci obliczyć przewidywane koszty.

Jasno określ, jak mierzony jest postęp. W tej kwestii nie powinno być sporów. Jeśli więksi klienci mają większą wagę niż mniejsi nabywcy, należy to stwierdzić z góry.

Korzyści wynikające z planu sprzedaży

Plan sprzedaży utrzymuje dział sprzedaży na właściwym torze, uwzględniając szczegóły dotyczące sposobu, w jaki musi on działać, aby osiągnąć swoje cele i cele firmy. Ponieważ zespół sprzedaży jest główną siłą napędową przychodów, jest to niezwykle ważny dokument. [Powiązany artykuł: Przyjmujesz CRM? Jak uzyskać akceptację ze strony działu sprzedaży].

„Posiadanie planu sprzedaży jest niezwykle ważne, to niemal konieczność” – powiedział Adams. „Bez tego planu prawie niemożliwe jest przejście przez rok i trafienie w cele sprzedażowe firmy”.

Nierzadko jednak po drodze napotyka się przeszkody. Dobry plan sprzedaży uwzględnia to.

„Prawie zawsze, natkniesz się na przeszkody prędkości po drodze, ale z planem w miejscu, to sprawia, że o wiele łatwiej jest poruszać się przez to wszystko”, powiedział Adams. „Plan sprzedaży pozwala ci dostosować się, gdy jest to konieczne, więc cel może nadal być trafiony. Jestem głęboko przekonany, że plan pozwala zachować kontrolę i ograniczyć ryzyko, jednocześnie mogąc mierzyć wyniki zespołu w drodze do mety.”